Tuesday, May 13, 2008

TOBARI de Ushio Amagatsu / Sankai Juku - Théâtre de la Ville - Paris (85 photos)


083 photos of this ballet in the "photothèque"

Chorégraphie : AMAGATSU Ushio
Mise en scene : AMAGATSU Ushio
Compositeur : KAKO Takashi Yas Kas YOSHIKAWA Yoichiro
Compagnie : Sankai Juku

AMAGATSU Ushio
Semimaru
IWASHITA Toru
TAKEUCHI Sho
ICHIHARA Akihito
HASEGAWARA Ivhiro
MATSUOKA Dai
ASAI Nobuyoshi

Théâtre de la Ville
Paris
Le 04 05 2008

No comments: